Kontakt - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 32 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych

Zadania:

Służba bhp jest organem, kontrolnym i opiniodawczo - doradczym Pracodawcy w zakresie organizowania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Do zadań Samodzielnych Stanowisk Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Spraw Przeciwpożarowych należy podejmowanie działalności prewencyjnej, profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym mogącym wywierać wpływ na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników, dążenie do uzyskania poprawy warunków pracy, realizowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, a w szczególności:

 1. prowadzenie instruktaży ogólnych w ramach szkolenia wstępnego dla nowo zatrudnianych pracowników, uczniów i studentów odbywających praktyki oraz bezrobotnych odbywających staże absolwenckie w Urzędzie;
 2. organizowanie oraz nadzorowanie terminowości realizacji szkoleń okresowych w zakresie bhp oraz pierwszej pomocy;
 3. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie postepowań z wypadków w drodze do pracy i z pracy, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków powstałych w zatrudnieniu;
 4. opracowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, procedur i instrukcji z zakresu bhp;
 5. opiniowanie zasadności refundacji szkieł korekcyjnych do pracy przy elektronicznych monitorach ekranowych;
 6. udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;
 7. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 8. współdziałanie z administratorami obiektów w zakresie zapewniania prawidłowych warunków pracy pracownikom Urzędu;
 9. uczestnictwo w sprawdzianach organizacji i warunków ewakuacji prowadzonych we wszystkich lokalizacjach Urzędu;
 10. współpraca z organami sprawującymi państwowy nadzór nad warunkami pracy, z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną pracowników;
 11. przeprowadzanie kontroli stanu bhp oraz przestrzegania przepisów i zasad w tym zakresie we wszystkich lokalizacjach Urzędu i w każdym innym miejscu wykonywania pracy;
 12. występowanie do pracodawcy o nałożenie kar porządkowych w stosunku do osób naruszających przepisy i zasady bhp oraz odsuwanie od pracy pracowników, którzy swoim sposobem pracy lub zachowaniem stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracowników.
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  07.12.2012 - 12:09
Osoba modyfikująca: Marcin Werner
Ostatnio zmieniany: 11.05.2018 - 14:03

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji