OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, ogłoszonego w Biuletynie informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, w dniu 6 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.)
Czytany 1381 razy
Osoba publikująca :  Dagmara Piestrzyńska
Data publikacji:  17.06.2015 - 14:54