OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
3 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia - Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
(Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5 poz. 13 z późn. zm.).

Czytany 1581 razy
Osoba publikująca :  Dagmara Piestrzyńska
Data publikacji:  06.11.2015 - 08:46
Osoba modyfikująca: Dagmara Piestrzyńska
Ostatnio zmieniany: 06.11.2015 - 08:46