OGŁOSZENIE o zmianie Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Działając na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) dokonuje się zmiany w pkt 5 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, ogłoszonego w Biuletynie informacji Publicznej Województwa Łódzkiego w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 1248 razy
Osoba publikująca :  Dagmara Piestrzyńska
Data publikacji:  09.08.2016 - 14:03