OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, 2371, z 2018 r. poz. 317, 650, 907)

Pobierz załącznik:

Czytany 320 razy
Osoba publikująca :  Dagmara Piestrzyńska
Data publikacji:  09.11.2018 - 11:00