OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

Działając na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, 2435, z 2019 r. poz. 730) dokonuje się zmiany pkt 3 lit. b Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ogłoszonego w Biuletynie informacji Publicznej Województwa Łódzkiego w dniu 17 czerwca 2015 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 229 razy
Osoba publikująca :  Dagmara Piestrzyńska
Data publikacji:  13.06.2019 - 12:12