Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Wpis do ewidencji psychologów


Warunki, które należy spełnić:

Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są wykonywane przez uprawnionego psychologa.

Uprawnionym psychologiem jest osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;
2) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
4) została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.

Wymagane dokumenty:
Psycholog ubiegający się o wpis do ewidencji składa następujące dokumenty:

  1. wniosek o wpis do ewidencji.
  2. kopia dyplomu ukończenia studiów (poświadczona za zgodność z oryginałem)
  3. kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu (poświadczona za zgodność z oryginałem)
  4. zaświadczenie o niekaralności.Opłaty i sposób ich wnoszenia:

Opłatę w wysokości 40 zł
Opłatę tę wnosi się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

BANK Pekao S.A. XI O/ŁÓDŹ
nr: 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160

Tytuł opłaty: "Za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji psychologów"

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.Sposób złożenia dokumentów

Osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Osoby udzielające informacji:

Kamila Michałowicz
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 046

Paweł Długołęcki
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 205
 

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r.w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
Czytany 8661 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  04.12.2012 - 15:36
Osoba modyfikująca: Paweł Długołęcki
Ostatnio zmieniany: 19.12.2019 - 14:56