Organizowanie posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na podstawie wpływających wniosków o zmiany w istniejącej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich.

Komisje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach wojewódzkich województwa łódzkiego są organizowane na podstawie art.10 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz.1990 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.784).

Czytany 2324 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  05.12.2012 - 13:51
Osoba modyfikująca: Piotr Janiszewski
Ostatnio zmieniany: 30.09.2019 - 09:23