informacja dotyczy bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego na okres od 15 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U. UE L z 3.12.2007 r.), w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5, poz. 13, ze zm.).
Czytany 1405 razy
Osoba publikująca :  Dagmara Piestrzyńska
Data publikacji:  10.06.2015 - 13:41