Wydawanie decyzji „PROMESY”

Opis sprawy:
Wydawanie decyzji o przyrzeczeniu zaszeregowania obiektu hotelarskiego do danego rodzaju i kategorii - zwane „promesą”.
 
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców zamierzających rozpocząć świadczenie usług hotelarskich
 
 Wymagane dokumenty:
Opisane we wniosku o „promesę”
 
Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu miesiąca.
Jeżeli sprawa jest skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (podstawa prawna art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 
Opłata za wydanie decyzji wynosi 10zł
Opłatę należy wnosić na konto Urzędu Miasta Łodzi,
Wydział Finansowy
Ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
GETIN BANK S.A.
08156000132025030551330016
 
Sposób złożenia dokumentów
Osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

 
Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Departament Sportu i Turystyki
 Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Osoby udzielające informacji:
Magdalena Janicka – podinspektor, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 291-98-14

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą

- Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2166)
- Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, Dz. U. z 2020 r. poz. 424).
Tryb odwoławczy
Na wydaną decyzje stronie przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji.
  KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informuję, że:
1)       administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego, dane kontaktowe, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 663 30 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP:
2)       dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Pani/Pana dane osobowe:
3)       będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej „RODO”) w celu prowadzenia Ewidencji Obiektów Hotelarskich, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.);
4)       nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5)       będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;
6)       nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo:
7)       dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
8)       wniesienia skargi do organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.
Wzory formularzy do pobrania

 

Pobierz załącznik:

Czytany 1866 razy
Osoba publikująca :  Magdalena Janicka
Data publikacji:  05.05.2014 - 10:56
Osoba modyfikująca: Magdalena Janicka
Ostatnio zmieniany: 14.07.2020 - 14:30