Nadawanie uprawnień przewodnikom górskim

Opis sprawy:
Wydawanie decyzji o nadanie uprawnień  przewodnikom górskim
 
Kogo dotyczy
Przewodników górskich
 
Wymagane dokumenty:
Opisane we wniosku o nadanie uprawnień przednika górskiego oraz we wniosku o wydanie identyfikatora.

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu miesiąca
Jeżeli sprawa jest skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (podstawa prawna art. 35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 256)
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
10 zł za wydanie decyzji o nadawanie uprawnień przewodnikom górskim
Opłatę należy wnosić na konto Urzędu Miasta Łodzi:
Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
GETIN BANK S.A.
08156000132025030551330016
wydawanie identyfikatora – bezpłatne
 
Sposób złożenia dokumentów
Osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Departament Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Osoby udzielające informacji:
Dagmara Jura – inspektor
tel. 42 291-98-13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Magdalena Janicka - podinspektor
tel. 42 291-98-14
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238)
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. 2014r. poz. 868)
- Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1552)
 
Tryb odwoławczy
W przypadku negatywnej decyzji zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji.
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Uprzejmie informuję, że:
1)       administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego, dane kontaktowe, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 663 30 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP:
2)       dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani/Pana dane osobowe:
3)       będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust.1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO) w celu prowadzenia ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.), 
4)       Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
5)       nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
6)       będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
7)       dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
8)       wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –              na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.
Wzory formularzy do pobrania

Pobierz załącznik:

Czytany 1874 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  03.12.2012 - 13:24
Osoba modyfikująca: Magdalena Janicka
Ostatnio zmieniany: 10.07.2020 - 13:06