Programy Ochrony Powietrza

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA I PLANÓW DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W 2022 ROKU

Pliki formularzy elektronicznych służące do składania informacji o realizacji programów ochrony powietrza za rok 2022 r.

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2022_office97_2003_v01.xls

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2022_office2010_v01.xlsx

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2022_OPENSOURCE_v01_styczeń_2023.ods

Pliki formularzy elektronicznych ułatwiających obliczanie efektu ekologicznego:

efekty_ekologiczne_2022_office97.xls

efekty_ekologiczne_2022_office2010.xlsx

efekty_ekologiczne_2022_OPENSOURCE.ods

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA I PLANÓW DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W 2021 ROKU

Pliki formularzy elektronicznych służące do składania informacji o realizacji programów ochrony powietrza za rok 2021.

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2021_office97_2003_v01.xls

Informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2021_office2010_v01.xlsx

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2021_OPENSOURCE_v01.ods

 

Pliki formularzy elektronicznych ułatwiających obliczanie efektu ekologicznego:

efekty_ekologiczne_2021_office97.xls

efekty_ekologiczne_2021_office2010.xlsx

efekty_ekologiczne_2021_OPENSOURCE.ods

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA I PLANÓW DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W 2020 ROKU

Pliki formularzy elektronicznych służące do składania informacji o realizacji programów ochrony powietrza za rok 2020.

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2020_office2010_v03
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2020_office2003_2007_v03
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2020_office97_2003_v03
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2020_OPENSOURCE_v03

 

Więcej informacji o tym jak wypełniać formularze i który formularz wybrać znajduje się na stronie www.powietrze.lodzkie.pl w dziale Realizacja programów ochrony powietrza, który dostępny jest pod poniższym linkiem.
REALIZACJA PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA

 
Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:

aglomeracja_łódzka_gminy_objęte_POP_i_PDK_dla_pyu_i_BaP

Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_łódzka_gminy_objęte_POP_i_PDK_dla_pyu_i_BaP

Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych programem ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomu docelowego ozonu przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_łódzka_gminy_objęte_POP_dla_ozonu

Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu przyziemnego przedstawione jest w poniższym pliku:

aglomeracja_łódzka_gminy_objęte_PDK_dla_ozonu

Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu przyziemnego przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_łódzka_gminy_objęte_PDK_dla_ozonu


Pliki formularzy elektronicznych ułatwiających obliczanie efektu ekologicznego:

efekty_ekologiczne_2020_office2010
efekty_ekologiczne_2020_office97
efekty_ekologiczne_2020_OPENSOURCE

 

NOWE PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA UCHWALONE

Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 15 września 2020r. uchwalił nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego.

Nowe programy wraz z planami działań krótkoterminowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021r.

 

Program dla strefy łódzkiej

Uchwała Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

uchwała

prognoza oddziaływania na środowisko

pisemne podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

Program dla strefy aglomeracja łódzka

Uchwała Nr XX/304/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka

uchwała

prognoza oddziaływania na środowisko

pisemne podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


 

PROJEKTY NOWYCH PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

projekt uchwały

prognoza oddziaływania na środowisko

obwieszczenie

klauzula informacyjna

 

Informacja o rozpatrzeniu zgłoszonych uwag:

zestawienie uwag i sposobu ich rozpatrzenia

 

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

projekt uchwały

prognoza oddziaływania na środowisko

obwieszczenie

klauzula informacyjna

 

Informacja o rozpatrzeniu zgłoszonych uwag:

zestawienie uwag i sposobu ich rozpatrzenia

 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA I PLANÓW DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W 2019 ROKU

Pliki formularzy elektronicznych służące do składania informacji o realizacji programów ochrony powietrza za rok 2019.

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2019_office2010_v01
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2019_office2003_2007_v01
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2019_office97_2003_v01

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2019_OPENSOURCE_v01

Więcej informacji o tym jak wypełniać formularze i który formularz wybrać znajduje się na stronie www.powietrze.lodzkie.pl w dziale Realizacja programów ochrony powietrza, który dostępny jest pod poniższym linkiem.
REALIZACJA PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA

 
Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:

aglomeracja_łódzka_gminy_objęte_POP_i_PDK_dla_pyu_i_BaP


Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_łódzka_gminy_objęwte_POP_i_PDK_dla_pyu_i_BaP


Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu przyziemnego przedstawione jest w poniższym pliku:

aglomeracja_łódzka_gminy_objęte_PDK_dla_ozonu


Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu przyziemnego przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_łódzka_gminy_objęte_PDK_dla_ozonuPliki formularzy elektronicznych ułatwiających obliczanie efektu ekologicznego:

efekty_ekologiczne_2019_office2010
efekty_ekologiczne_2019_office97
efekty_ekologiczne_2019_OPENSOURCE

 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA I PLANÓW DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W 2018 ROKU

Pliki formularzy elektronicznych służące do składania informacji o realizacji programów ochrony powietrza za rok 2018.

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2018_office2010_v01
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2018_office2003_2007_v01
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2018_office97_2003_v01

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2018_OPENSOURCE_v01

Więcej informacji o tym jak wypełniać formularzę i który formularz wybrać znajduje się na stronie www.powietrze.lodzkie.pl w dziale Realizacja programów ochrony powietrza, który dostępny jest pod poniższym linkiem.
REALIZACJA PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA

 
Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:

aglomeracja_łódzka_gminy_objęte_POP_i_PDK_dla_pyu_i_BaP


Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_łódzka_gminy_objęwte_POP_i_PDK_dla_pyu_i_BaP


Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu przyziemnego przedstawione jest w poniższym pliku:

aglomeracja_łódzka_gminy_objęte_PDK_dla_ozonu


Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu przyziemnego przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_łódzka_gminy_objęte_PDK_dla_ozonuPliki formularzy elektronicznych ułatwiających obliczanie efektu ekologicznego:

efekty_ekologiczne_2018_office2010
efekty_ekologiczne_2018_office97
efekty_ekologiczne_2018_OPENSOURCE


Projekty aktualizacji programów ochrony powietrza

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
aktualizacja_POP_dla_aglomeracji+prognoza


Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
aktualizacja_POP_dla_strefy+prognoza
INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA I PLANÓW DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W 2017 ROKU

Pliki formularzy elektronicznych służące do składania informacji o realizacji programów ochrony powietrza za rok 2017.

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2017_office97_2003_v01

informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2017_office2003_2007_v02
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2017_office2010_v02
informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2017_OPENSOURCE_v01


Więcej informacji o tym jak wypełniać formularzę i który formularz wybrać znajduje się na stronie www.powietrze.lodzkie.pl w dziale Realizacja programów ochrony powietrza, który dostępny jest pod poniższym linkiem.
REALIZACJA PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA

 
Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:
aglomeracja_łódzka_gminy_objęte_POP_i_PDK_dla_pyłu_i_B(a)P

Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_łódzka_gminy_objęte_POP_i_PDK_dla_pyłu_i_B(a)P

Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu przyziemnego przedstawione jest w poniższym pliku:

aglomeracja_lodzka_gminy_objete_PDK_dla_ozonu

Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu przyziemnego przedstawione jest w poniższym pliku:

strefa_lodzka_gminy_objete_PDK_dla_ozonu


Pliki formularzy elektronicznych ułatwiających obliczanie efektu ekologicznego:

efekty_ekologiczne_office2010
efekty_ekologiczne_office97
efekty_ekologiczne_OPENSOURCE


Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń

PDK_ozon_agloProjekty aktualizacji programów ochrony powietrza

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka
aktualizacja_POP_dla_aglomeracji


Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej
aktualizacja_POP_dla_strefyINFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA I PLANÓW DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Tabele zawierające zestawienia informacji: informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2015
(poprawiona wersja pliku informacja_o_realizacji_POP_i_PDK_za_rok_2015_v2)

Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:
aglomeracja_łódzka_gminy_objęte_POP_i_PDK_dla_pyłu_i_B(a)P
 
Zestawienie gmin aglomeracji łódzkiej objętych programem ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozony przyziemnego przedstawione jest w poniższym pliku:
aglomeracja_łódzka_gminy_objęte_POP_dla_ozonu
 
Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 przedstawione jest w poniższym pliku:
strefa_łódzka_gminy_objęte_POP_i_PDK_dla_pyłu_i_B(a)P
 
Zestawienie gmin strefy łódzkiej objętych programem ochrony powietrza oraz planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozony przyziemnego przedstawione jest w poniższym pliku:
strefa_łódzka_gminy_objęte_POP_i_PDK_dla_ozonuOBOWIĄZUJĄCE Programy Ochrony Powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego:


Link do mapy ilustrującej obszary objęte programy ochrony powietrza
http://geoportal.lodzkie.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=260678

Jeżeli powyższy link nie działa poprawnie proszę skorzystać z poniższego, a następnie ba stronie Geoportalu Województwa Łódzkiego w prawym górnym rogu należy kliknąć w pole „inne moduły” i wybrać moduł „Programy ochrony powietrza”.
http://geoportal.lodzkie.pl/imap/


AGLOMERACJA ŁÓDZKA
Z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej
[plik ZIP - 5,9 MB]
zmiana 1 Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej

zmiana 2 Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej

zmiana 3 Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej

Z uwagi na przekroczenia poziomów poziomu docelowego ozonu przyziemnego
Plan Działań Krótkoterminowych dla aglomeracji łódzkiej (ozon)


STREFA ŁÓDZKA
Z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Program Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej
[plik ZIP - 7,1 MB]
zmiana 1 Programu Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej

zmiana 2 Programu Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej

zmiana 3 Programu Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej

Z uwagi na przekroczenia poziomów poziomu docelowego ozonu przyziemnego

Program Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej (ozon)


Plan Działań Krótkoterminowych dla strefy łódzkiej (ozon)


NIEOBOWIĄZUJĄCE / ARCHIWALNE Programy Ochrony Powietrza dla stref województwa łódzkiego:

Z uwagi na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10

Program Ochrony Powietrza miasta Rawa Mazowiecka
[format pliku: zip, wielkość: 8 MB]

Program Ochrony Powietrza miasta Kutno
[format pliku: zip, wielkość: 8 MB]

Program Ochrony Powietrza miasta Tomaszów Mazowiecki
[format pliku: zip, wielkość: 10 MB]

Program Ochrony Powietrza miasta Opoczno
[format pliku: zip, wielkość: 7 MB]

Program Ochrony Powietrza miasta Wieluń
[format pliku: zip, wielkość: 8 MB]

Program Ochrony Powietrza miasto Skierniewice
[format pliku: zip, wielkość: 19 MB]

Program Ochrony Powietrza miasto Brzeziny
[format pliku: zip, wielkość: 4 MB]

Program Ochrony Powietrza miasto Radomsko
[format pliku: zip, wielkość: 17 MB]

Program Ochrony Powietrza miasto Sieradz
[format pliku: zip, wielkość: 7 MB]

Program Ochrony Powietrza miasto Zduńska Wola
[format pliku: zip, wielkość: 6 MB]
 

Z uwagi na przekroczenia poziomów docelowych benzo(a)pirenu w pyle PM10

Program Ochrony Powietrza dla powiatu kutnowskiego - benzo(a)piren
[plik ZIP - 6,9 MB]

Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej – benzo(a)piren
[plik ZIP - 5,3 MB]


Z uwagi na przekroczenia poziomów docelowych ozonu w powietrzu
Programy z 2013 roku
Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej (ozon)

Program Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej (ozon)

Programy z lat 2010 - 2011:
Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji łódzkiej - ozon
[plik ZIP - 8,5 MB]

Program Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej – ozon
[plik ZIP - 9,8 MB]

 

Data publikacji:  18.01.2013 - 17:00
Osoba modyfikująca: Agnieszka Topolska
Ostatnio zmieniany: 26.01.2023 - 09:32