EkoPłatnik – Program do naliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska

EkoPłatnik - Program do naliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z aplikacji EkoPłatnik, za pomocą której można dokonać naliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska za rok 2020 oraz za wcześniejsze okresy rozliczeniowe.
 
Aplikacja dostępna jest na stronie:
http://ekoplatnik.lodzkie.pl/ekopl
 
EkoPłatnik umożliwia wygenerowanie oraz wydrukowanie wykazu z naliczoną opłatą.
 
Ważne!
Skorzystanie z ww. aplikacji nie zwalnia podmiotu z przesłania podpisanego wykazu w formie papierowej do tut. Urzędu na podany niżej adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Czytany 949 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 12:12