Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

OPŁATA RECYKLINGOWA ZA TORBY NA ZAKUPY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.)

 

Sprawozdania należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdania - do 15 marca.

Termin przekazania wpłatkwartalnie,
do 15 dnia miesiąca następującego
po kwartale, w którym pobrano opłatę
(do 15 kwietnia za I kwartał, do 15 lipca za II kwartał, do 15 października za III kwartał, do 15 stycznia za IV kwartał).

Marszałkiem województwa, właściwym dla wpłat i sprawozdawczości jest marszałek, odpowiadający miejscu pobierania opłaty recyklingowej.

 

Torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Są to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane
w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów,
       które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem,
       gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;
  • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

 

Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej ciąży na przedsiębiorcy, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego i oferuje nabywcom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów dostępnych w tej jednostce.

 

Nie pobiera się opłaty recyklingowej od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, wymaganej ze względów higienicznych lub oferowanej jako podstawowe opakowanie żywności luzem).

 

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za sztukę.

Jej wartość określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2389).

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty recyklingowej:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi

78 1540 1245 2056 4800 4789 0014

W tytule przelewu należy wpisać: numer identyfikacyjny NIP lub REGON oraz kwartał/rok którego wpłata dotyczy.

 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany do dokonania rejestracji
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO.
Wpis nie wymaga uiszczenia opłaty rejestrowej.

 

Pobierający opłatą recyklingową, ma obowiązek prowadzić w postaci papierowej albo elektronicznej ewidencję liczby nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oddzielnie dla każdej jednostki handlowej. Ewidencja powinna obejmować informacje, zawierające podział na grubości nabywanych i wydawanych toreb.
Dane, zawarte w ewidencji, powinny być przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Środowiska

Wydział Baz Danych o Odpadach

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 

tel.: 42 663 35 50, 42 663 35 51, 42 663 35 52, 42 663 35 53, 42 291 97 94, 42 663 35 39, 42 663 32 56,
       42 663 35 73, 42 291 97 84, 42 663 35 41, 42 291 97 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje w zakresie wpłat z tytułu opłaty recyklingowej:

42 663 35 26; 42 663 35 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

(treść klauzuli)

 

 

Czytany 6612 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 13:18
Osoba modyfikująca: Michał Lotka
Ostatnio zmieniany: 26.01.2024 - 12:38