Prowadzenie egzaminów dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami


 
Zakres egzaminów:
 
Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami przeprowadza się w zakresie:
1.       termicznego przekształcania odpadów,
2.       składowania odpadów,
3.       prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 
Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego zakresu.
 
Wymagane dokumenty:
 
Wniosek powinien spełniać wymagania określone w art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

Do wniosku o przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami należy dołączyć:

1.       potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami
 
Wzory formularzy do pobrania
 
Brak
 
Termin załatwienia sprawy
 
Egzamin przeprowadza się raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie.
O terminie i miejscu egzaminu powiadamia się zainteresowanego nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.
 
Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013  r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U z 2013 r. poz. 1186).
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
 
Za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami wnosi się opłatę w wysokości 34% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 
Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym zainteresowany może ubiegać się o wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Za wydanie świadectwa pobiera się opłatę  w wysokości 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o jakim mowa powyżej.
 
Opłatę za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie świadectwa należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi nr rachunku:
 
Bank PEKAO S.A.
XI/O Łódź
 
41 1240 3073 1111 0010 1683 6748
 
Sposób złożenia dokumentów

Wnioski należy składać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź


Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej
90-051 Łódź
Al. Piłsudskiego 8
tel. (042) 663 35 30
 
Osoby udzielające informacji:

Anna Budzyńska, tel. (42) 663 36 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Izabela Wiśniewska, tel. (42) 663 36 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Data powstania informacji: 23.11.2007 r. r.
Informację opracowała: Ewa Moszyńska-Kałuża, tel. 042 664 21 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data publikacji: 26.11.2007 r. r.
Opublikował: Marcin Werner, tel. 042 6633090, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 27271 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  10.12.2012 - 08:53
Osoba modyfikująca: Aleksandra Piech
Ostatnio zmieniany: 26.06.2015 - 09:31